Formulár v prípade poškodenia tovaru / nekompletnej zásielky pri doručení

Meno *
Priezvisko *
Mesto *
Telefón (+421 9XX XXX XXX) *
E-mail *
Číslo obj. alebo var. symbol faktúry *
Typ požiadavky *
Číslo účtu pre prípad vrátenia peňazí vo formáte IBAN
Názov produktu *
Dátum prevzatia tovaru *
Ktorá spoločnosť tovar doručila: *
Bol spísaný škodový zápis? *
Popis (krátky opis rozsahu poškodenia tovaru, obalu prípadne zápis o chýbajúcom/chybne dodanom tovare)
Foto poškodenia, obalu, tovaru *
(Max. veľkosť spolu 10MB, formát JPG)
Ako postupovať v prípade, ak Vám prepravca doručí poškodený tovar.


Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá sa na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr prepravcu, alebo našu spoločnosť prostredníctvom reklamačného formuláru na stránke/e-mailom.

Slovenská pošta - najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte)
Slovenská pošta (balíkomat) - pri doručení do Balíkomatu neopúšťajte priestor pokrytý jeho kamerami a skontrolujte vonkajšie balenie. Ak nesie známky poškodenia alebo nepovolenej manipulácie, uplatnite reklamáciu na obrazovke Balíkomatu - následne balík vrátite naspäť do prepážky.​

DPD – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
GLS - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
Odosielateľ je zodpovedný za náležité balenie tovaru. Ak je balík poškodený z vonkajšej strany, napríklad je v škatuli diera, môžete odmietnuť prevzatie takého balíka. GLS potom vráti balík do depa a informuje o reklamácii odosielateľa.
V prípade viditeľného poškodenia balíka alebo balenia, môžete pri doručení jeho obsah skontrolovať. Vodič doručovateľ zaznamená výsledok kontroly a spoločne s príjemcom pripraví správu.
Ak prijmete balík, ktorý sa zdá byť nepoškodený a po otvorení zistíte, že je poškodený jeho obsah, sťažovať by ste sa mali u odosielateľa. Dôvodom je fakt, že GLS nemôže a nesmie kontrolovať obsah odosielaných balíkov. Poštové tajomstvo sa vzťahuje aj na GLS.

GEIS - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
I2M - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

Toptrans - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

- Pri doručení dôkladne skontrolujte balenie (aj zospodu). Ak zistíte, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku preberte, ale uveďte poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistíte, že balenie nesie známky vážneho poškodenia, zásielku odmietnite a informujte nás emailom.

- Po doručení odporúčame bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistíte, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia.
- Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovaru už v čase jeho prevzatia kupujúcim od dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený.

- Pokiaľ požadujete odvoz starého elektrospotrebiča, tento musí byť ešte pred príchodom kuriéra odpojený od všetkých sietí (elektrina, voda, plyn, atď.) a vymontovaný, so zaistenými otvárateľnými časťami (napr. zalepiť dvierka). Odvoz starého spotrebiča je spoplatnený sumou 14,90€ ako prepravné.

- Odporúčame, aby ste si po dobu 14 dní ponechali všetky obalové materiály, v ktorých bol výrobok alebo jeho súčasti dodané. Taktiež odporúčame veľmi opatrné zaobchádzanie s výrobkom počas tejto doby a ponechať všetky ochranné fólie na tovare. Pokiaľ sa rozhodnete výrobok do 14 dní vrátiť, je dôležité, aby bol nepoškodený, neniesol známky používania a bol v kompletnom balení (Obchodné podmienky, čl. 5, ods. 3).​