Aké zmeny prinesú nové energetické štítky?

Od marca 2021 prichádza do platnosti nové označovanie energetickými štítkami, ktoré schválila Európska komisia v roku 2019. Dôvodom pre zmenu starých štítkov bol neustály technologický pokrok, inovácie  a hlavne pridávanie znamienok “plus”, ktoré mohli byť pre mnohých zmätočné.

Prečo sú štítky potrebné? 

Energetické štítky sú komplexný systém na označovanie spotrebičov platný v celej EU.  Informujú, do akej energetickej účinnosti (spotreba vody, elektrickej energie, hlučnosť spotrebiča) je zaradený spotrebič. Výrobcom zas slúžia, pre lepší technologický vývoj a inovácie prospešné pre spotrebiteľov a životné prostredie.

Aké zásadné zmeny prinesie nové označovanie?

Už žiadne znamienko + 

Aktualizácia energetických štítkov v roku 2010 so zavedením A+, A++ a A+++  sa postupom času stala neprehľadná. Mnohé spotrebiče sa ocitli v najvyšších kategóriách a v tých najnižších sa nevyskytoval takmer žiadny produkt. Navyše, rozdiely medzi spotrebičmi v jednotlivých kategóriách boli značné a často medzi nimi vznikali rozdiely vyjadrené napr. A+++ (-20%)

Nové označovanie bude od A - G, pričom najmenej úsporné výrobky budú v kategórii G. Spotrebiče v kategóriách A+, A++ a A+++ sa po novom presunú do tried B až D. Nové označovanie prinesie dostatočný priestor pre rozvoj a technologický pokrok. Nové inovácie budú prospešné nielen pre spotrebiteľa, ale aj pre životné prostredie. Farebné označovanie sa nemení a jazyk bude neutrálny, aby sa dal použiť vo všetkých krajinách Európskej únie.


Akých produktov sa to týka?

  • práčky a práčky so sušičkou; 

  • chladničky, mrazničky a vinotéky; 

  • svietidlá (01.09.2021);

  • elektronické displeje (vrátane televízorov, monitorov a digitálnych informačných displejov);

  • chladiace spotrebiče s priamou predajnou funkciou, teda komerčné chladničky používané v predajniach a predajných automatoch.

Prečo sa vo vybraných kategóriách nenachádzajú sušičky bielizne? Sušička bielizne spadá do kategória prania, často sa kupujú buď s práčkou alebo ako súčasť setu s práčkou. Staré označovanie samostatnej kategórie sušičiek bude v tomto prípade pri porovnaní s práčkou mätúce, no malo by byť prispôsobené. 


Viac informácií vďaka QR kódu 

Novinkou v energetických štítkoch je pridanie QR kódu, vďaka ktorému sa dočítate viac informácií na mieste predaja o danom produkte. QR kód vás prenesie do online databázy výrobkov EPREL. Každý výrobca podľa nariadenia Európskej komisie musí od 01.08.2017 registrovať spotrebiče v online databáze spolu aj s technickou dokumentáciou. Systém slúži pre lepšie monitorovanie, dodržiavanie predpisov a zabezpečenie transparentnosti.


Čo všetko sa mení na štítkoch? 

Vďaka novému označovaniu a metodiky výpočtu zaradenia do energetických tried sa zvýši miera informovanosti spotrebiteľov. Na základe nariadenia Európskej komisie sa podľa typu spotrebiča budú uvádzať aj ďalšie energetické a neenergetické informácie vo forme ikon. Nové ikony majú slúžiť hlavne k lepšej porovnateľnosti a informovanosti pri výbere produktov. V kategóriách práčky, práčky so sušičkou a umývačky pribudnú napríklad informácie o spotrebe vody na každý prací alebo umývací cyklus, o hlučnosti, úložnej kapacite atď. V prípade chladničiek, mrazničiek a takisto aj vinoték bude objem uvádzaný nie v litroch, ale na počet fliaš vín v objeme 0,75 l. 

Upravila sa tak isto aj metodika výpočtu spotreby v kWh. Pri práčkach, práčkach so sušičkou bielizne a umývačkách riadu sa spotreba nevypočítava z ročnej spotreby, ale zo spotreby na 100 pracích/umývacích/sušiacich cyklov. Ročná spotreba sa uvádza len pri spotrebičoch, ktoré sú v prevádzke 365 dní ako mrazničky, chladničky, vinotéky. Spotreba uvádzaná v KWh ostáva.  Spoločným ukazovateľom je režim Eco. Slúži na vypočítanie a porovnanie si základných spoločných parametrov pri vybraných typoch produktov ako je napr. spotreba vody, dĺžka programu, hlučnosť,... 

Ako a kedy nadobudne platnosť nové označovanie?

Nové označovanie energetických štítkov nadobúda platnosť od 01.03.2021. Na svetelných zdrojoch sa objavia až od 01.09.2021. Celý proces bude prebiehať v dvoch základných fázach. 

1 fáza - od 01.11. do 28.02.2021 bude tzv. duálna - výrobcovia budú na spotrebičoch uvádzať oba štítky. Nový štítok bude ľahko rozpoznateľný na základne pridaných nových ikon a QR kódu. Od 01.03.2021 budú všetky spotrebiče označené už novými energetickými štítkami. 

2. fáza -  od 01.03. do 18.03.2021 bude určená hlavne na prebaľovanie v kamenných a internetových obchodoch. Po tomto termíne bude na vybraných spotrebičoch len jeden nový energetický štítok.

Okrem nových energetických štítkov Európska komisia prijala ďalšie nariadenia týkajúce sa Ekodizajnu. Nové opatrenia majú viesť k väčšej podpore obehového hospodárstva a k väčšej úspore energie. Dôraz sa bude klásť hlavne na opraviteľnosť, ľahkú rozoberateľnosť, dostupnosť náhradných dielov, možnosť modernizácie a recykláciu.