U nás nakúpite vane RAVAK s doživotnou zárukou


Využite možnosť a predĺžte si záruku na všetky vane RAVAK (zobraziť vane Ravak) zakúpené v období do 31. 12. 2023. Pre získanie doživotnej záruky je potrebné vyplniť Registračný formulár na stránke výrobcu 60 dní od zakúpenia vane.

Na čo všetko sa vzťahuje záruka?
Spoločnosť RAVAK garantuje kupujúcemu počas celej doby doživotnej záruky opravu vane, alebo v prípade neopraviteľnej vady výmenu tovaru a to bez ohľadu uplatnených nárokov na odstránenie vady počas platnosti Doživotnej záruky. Doživotnú záruku si môže uplatniť iba fyzická osoba, po dobu života kupujúceho.

Riešenie reklamácie
V prípade, že sa reklamovaný výrobok, na ktorý sa vzťahuje Doživotná záruka prestal vyrábať, tak po dohode so zákazníkom bude výrobok vymenený za taký, ktorý sa najviac zhoduje s kúpenou vaňou. V prípade, že nový výrobok je drahší ako pôvodný, tak vzniknutý cenový rozdiel hradí kupujúci. Dodatočné náklady, ako napríklad náklady s inštaláciou, náklady na dopravu, inštalačný materiál, prácu servisných technikov a podobne hradí kupujúci. Doživotnú záruku na výrobok kupujúci uplatní v spoločnosti RAVAK Slovakia spol. s r.o. so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava.

Ak zákazník nesplní všetky podmienky na poskytnutie Doživotnej záruky, je kupujúcemu poskytovaná predĺžená záruka resp. štandardná zákonná lehota definovaná v záručnom liste. Kompletné podmienky